Sie sind hier

Vibracoustic Volga LLC

Vibracoustic Volga LLC
Sovetskaya str. 1a
606520 Zavolzhye
Russland

Auf einen Blick

Funktion Produktion
Produkte Fahrwerk- und Motorlager, Mikrozellulares Urethan
Anzahl Mitarbeiter < 100
Nächster Flughafen Strigino at Nizhny Novgorod (GOJ), ca. 70 km

Kontakt


Vibracoustic Volga LLC
Sovetskaya str. 1a | 606520 Zavolzhye | Russland